Groothandel in garnalen
Nl  |  Fr  |  En

Noordzee garnalen

Noordzee garnalen worden voornamelijk gevangen in Nederland, Duitsland, Denemarken, Engeland en België. De voornaamste aanvoerlanden zijn Nederland, Duitsland en Denemarken.

Ze worden gevangen door middel van de boomkormethode. Een boomkornet is een net dat naast de kotter wordt voortgesleept. Het net wordt opengehouden door de ‘boom’, die bij garnalenvisserij bestaat uit een aantal lichte rubberen klossen die over de grond slepen. Het voordeel van deze klossen is dat de bodem nauwelijks wordt omgewoeld.
De klossen rollen over het zand. De garnalen worden opgeschrikt en komen in het net terecht. Garnalenkotters werken meestal met twee korren, één aan elke kant van het schip.
  
De vangst wordt aan boord in zeefbakken geleegd, die de bijvangst snel scheiden van de garnalen.

De kooktijd van de garnalen ligt rond de vijf minuten.

Na het koken worden de garnalen in plastiek zakken gedaan en gekoeld bewaard bij ongeveer 2°C tot het lossen aan de visafslagen. Op de visafslag worden de garnalen verkocht aan de handelaren.


De garnalen door Premium Seafood aangekocht, worden naar België vervoerd, waar de garnalen die gepeld dienen te worden verder verwerkt worden om dezelfde dag naar Marokko te vertrekken om te pellen.

Het pellen van de door Premium Seafood aangekochte garnalen gebeurd in eigen beheer.

  
Na een reis van 2 dagen zijn de garnalen ter plaatse, de komende 2 dagen worden ze gepeld om daarna terug naar België te vertrekken.

Terug in België worden de garnalen verpakt naargelang de vraag en verdeeld naar de klanten.

Contacteer ons

Premium Seafood bvba
Kleiweg 34
9340 Lede
Belgium

Tel.: +32 53 77 86 66
Fax: +32 53 78 68 88
BTW:    BE 0423.620.873

E-mail: